Dây curoa được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà máy thang máy gầu. Cấu trúc đặc biệt của các loại vải polyester-nylon được gia cố đảm bảo việc sử dụng các loại đai như vậy cũng cho các yêu cầu tải nặng. Kết quả như sau: Sợi dọc Polyester đảm bảo khả năng...