Đầu kết nối nguồn

ĐẦU KẾT NGUỒN Bayonet IP40

 • Hệ thống đầu kết nối Bayonet
 • 3 – 12 chân kết nối
 • Cấp bảo vệ: IP40
 • Kiểu đấu nối với dây dẫn: Hàn thiếc
 • Phiên bản đầu kết nối với cáp liền, hoặc đầu kết nối hàn hoặc vít dây
 • Đường kính 29 mm
 • Dễ dàng lắp đặt

Đầu kết nối nguồn

ĐẦU KẾT NGUỒN M25

 • Hệ thống đầu kết nối M25
 • 3 – 12 chân kết nối
 • Dải nhiệt độ hoạt động từ -40 ⁰C đến +85 ⁰C
 • Cấp bảo vệ: IP40
 • Kiểu đấu nối với dây dẫn: Hàn thiếc
 • Phiên bản đầu kết nối với cáp liền, hoặc đầu kết nối hàn hoặc vít dây
 • Dễ dàng lắp đặt