Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CIJ 9330

  • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
  • Lên đến 4 dòng in
  • Tốc độ in: lên đến 4,4 m/s
  • Tốc độ tối đa (ký tự cao 7 chấm): 0,60 m/s (bước thả 0,36 mm cho 4 dòng); 1,01 m/s (độ cao 0,36 mm cho 3 dòng)
  • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
  • Chiều cao ký tự: từ 1,8 đến 8,6 mm
  • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, Tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)
Mã: CIJ 9330 Danh mục: