Hệ thống bôi trơn một điểm Star Vario

  • Perma STAR VARIO hoạt động hoàn toàn tự động không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất với khả năng bôi trơn rất chính xác.
  • Hệ thống bao gồm một bộ truyền động điện, bánh xích, một LC với 60, 120 hoặc 250 cm³ chất bôi trơn và một bộ pin
  • Có thể dễ dàng chọn chu kỳ bôi trơn mong muốn và kích hoạt LC bằng nút nhấn và được hiển thị ngay trên màn hình LCD.
  • Trạng thái hoạt động hiện tại được hiển thị trên màn hình LCD và thông qua đèn tín hiệu LED ( đỏ/ xanh lá cây) có thể nhìn thấy.
  • Các tín hiệu LED có thể nhận biết được từ xa.