• DUSTHUNTER T50 là một thiết bị đo kinh tế đối với bụi ở nồng độ trung bình đến cao trong các loại khí trên điểm sương
 • Tự động kiểm tra kỹ lưỡng điểm không và điểm tham chiếu
 • Áp dụng cho khoảng cách đo thấp và trung bình
 • Giám sát khí thải trong hệ thống nhiệt
 • Giám sát nồng độ bụi đầu nguồn của hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

 • DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Đành cho nồng độ bụi trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
 • Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
 • Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát
 

 • DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
 • Cho nồng độ bụi cao và trung bình
 • Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
 • Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải