Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T50

 • DUSTHUNTER T50 là một thiết bị đo kinh tế đối với bụi ở nồng độ trung bình đến cao trong các loại khí trên điểm sương
 • Tự động kiểm tra kỹ lưỡng điểm không và điểm tham chiếu
 • Áp dụng cho khoảng cách đo thấp và trung bình
 • Giám sát khí thải trong hệ thống nhiệt
 • Giám sát nồng độ bụi đầu nguồn của hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T100

 • DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Dành cho nồng độ bụi trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
 • Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
 • Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát
 

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T200

 • DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
 • Cho nồng độ bụi cao và trung bình
 • Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
 • Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER C200

 • DUSTHUNTER C200 là một thiết bị đo đã được phê duyệt về mặt kiểu dáng, kết hợp những ưu điểm của các nguyên tắc đo truyền qua và ánh sáng tán xạ phía trước
 • Sự kết hợp giữa đo truyền qua và ánh sáng tán xạ
 • Cho nồng độ bụi từ rất thấp đến cao
 • Cho ống khói có kích thước trung bình và lớn.
 • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong khí thải và ống dẫn khí thải lên và xuống của bộ lọc.