Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất PAC50

 • Loại thiết bị: Công tắc áp suất
 • Phạm vi đo: –1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar (đồng hồ đo áp suất)
 • Độ chính xác: ≤ ± 1.5 % of the span
 • Tín hiệu đầu ra: Cấu hình đầu ra PNP, NPN hoặc push-pull analog output signal plus optional IO-Link
 • Phạm vi đo được hiển thị lên đồng hồ (chân không và áp suất quá quá áp)
 • Màn hình 2 màu (xanh, đỏ) hiển thị rõ ràng trạng thái của tín hiệu đầu ra (trong hoặc ngoài vật phát hiện)

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất PHT

 • Loại thiết bị: Điều khiển áp suất
 • Màn hình 2 màu (xanh, đỏ) hiển thị rõ ràng trạng thái tín hiệu của đầu ra (trong hoặc ngoài phạm vi mục tiêu)
 • Phạm vi đo:

Đồng hồ áp suất: 0 bar ... 0.25 bar up to 0 bar ... 25 bar

Áp suất tuyệt đối: 0 bar ... 0,25 bar up to 0 bar ... 16 bar

Áp suất hỗ hợp: –1 bar ... 0 bar up to –1 bar ... +15 bar

 • Độ chính xác: ≤ ± 0.25 % / ≤ ± 0.5 %
 • Tín hiệu đầu ra: Analog

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất PBT

 • Loại thiết bị: Điều khiển áp suất
 • Dải đo

Đồng hồ áp suất: 0 bar ... 0.05 bar up to bar ... 1000 bar

Áp suất tuyệt đối: 0 bar ... 0.1 bar up to 0 bar ... 25 bar

Áp suất hỗn hợp: –1 bar ... 0 bar up to –1 bar ... +24 bar

 • Độ chính xác: ≤ ± 1 % of the span/ ≤ ± 0.5 % of the span/ ≤ ± 0.25 % of the span/ ≤ ± 0.6 % of the span
 • Tín hiệu đầu ra: Analog 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V hoặc 0 V ... 10 V