Hệ thống bôi trơn một điểm Ultra

  • perma ULTRA là một hệ thống bôi trơn hoàn toàn tự động, không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất ngược với khả năng xả rất chính xác.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng | 1, 2, 3, …, 26 tuần
  • Dung tích: 500 cm³, 750 cm³, 1000 cm³
  • Cấp bảo vệ: IP 67 / IP 65