Công tắc hành trình

Công tắc hành trình i10R

 • Loại công tắc: Công tắc vị trí an toàn
 • Liên kết tiếp điểm thường đóng N/C: 2
 • Liên kết tiếp điểm thường mở N/O: 1
 • Cấp bảo vệ: IP66 (IEC 60529)
 • Nguyên lý chuyển mạch: Chuyển mạch khi gặp các va chạm
 • Tốc độ tiếp cận: 0.1 m/phút ... 15 m/phút

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình i10P

 • Loại công tắc: Công tắc vị trí an toàn
 • Liên kết tiếp điểm thường đóng N/C: 2
 • Liên kết tiếp điểm thường mở N/O: 1
 • Vật liệu vỏ: Nhựa
 • Cấp bảo vệ: IP66 (IEC 60529)
 • Nguyên lý chuyển mạch: Chuyển mạch khi gặp các va chạm
 • Tốc độ tiếp cận: 0.1 m/phút ... 15 m/phút
 • Type: Type 1 (EN ISO 14119)