Bộ chuyển đổi tín hiệu 3 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 3 dây APAQ-3LPT

  • Loại: Gá Rail
  • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000
  • Đầu ra: 0-10 V
  • Cách ly: Không
  • Kênh đo: 1 kênh
  • Kết nối đầu vào: 3-dây
  • Nguồn cấp: 15 đến 30 VDC
  • Độ chính xác: 0.15% của dải