BEST

Nguồn cấp tích hợp Ethernet

Nguồn qua cổng Ethernet | PoE

  • Nguồn qua cổng Ethernet có giá đỡ DIN rail loại 4 kênh và 8 kênh hiệu quả.
  • Nguồn đầu vào AC 100-240V/ DC 48-56V (phụ thuộc mã order)
  • Công suất: 30W
  • Nguồn: 48-56VDC (phụ thuộc mã order)
  • 8x 30W ports (acc. to IEEE 802.3 at)
  • Tốc độ truyền dữ liệu 1000Mbps