Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

  • Nguồn qua cổng Ethernet có giá đỡ DIN rail loại 4 kênh và 8 kênh hiệu quả.
  • Nguồn điện 240W tích hợp hoặc dưới dạng thiết bị độc lập.
  • Các giải pháp 4 hoặc 8 kênh có sẵn với bộ nguồn cao cấp PULS tích hợp hoặc dưới dạng PoE độc lập. Cả hai thiết bị đều có công suất ổn định lên đến 30W cho mỗi kênh.