Lưới quang đo lường tự động

Cảm biến lưới quang MLG-2

 • Tách tia: 2.5 mm ... 50 mm
 • Phạm vi hoạt động: 5 m/ 8.5 m/ 2 m/ 1.5 m/ 3.75 m/ 6.3 m
 • Chiều cao phát hiện: 140 mm ... 3,140 mm
 • Độ chính xác đo chiều cao để phát hiện những vật thể rất nhỏ một cách đáng tin cậy
 • Chức năng trong suốt để phát hiện và đo lường các đối tượng trong suốt một cách đáng tin cậy
 • Phần mềm cấu hình SOPA ET giúp cấu hình thiết bị một cách nhanh chóng
 • Bảo trì đơn giản mà không cần nhân viên chuyên môn nhờ chức năng tạo bản sao của IO Link

Lưới quang đo lường tự động

Cảm biến lưới quang MLG-2 WebChecker

 • Phạm vi hoạt động 2.5 m
 • Độ phân giải: 0.1 mm
 • Độ chính xác cao nhất để đo chiều rộng Web
 • Phát hiện vị trí cạnh cho mạng lưới từ 145mm đến 3.150mm với độ chính xác đo ± 0.3 mm
 • MLG-2 WebChecker đo 5 mạng lưới cùng một lúc, do đó giảm số lượng cảm biến trong ứng dụng
 • Truyền thông Ethernet để truyền dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy làm tăng tính khả dụng của hệ thống