• Tách tia: 2.5 mm ... 50 mm
 • Phạm vi hoạt động: 5 m/ 8.5 m/ 2 m/ 1.5 m/ 3.75 m/ 6.3 m
 • Chiều cao phát hiện: 140 mm ... 3,140 mm
 • Độ chính xác đo chiều cao để phát hiện những vật thể rất nhỏ một cách đáng tin cậy
 • Chức năng trong suốt để phát hiện và đo lường các đối tượng trong suốt một cách đáng tin cậy
 • Phần mềm cấu hình SOPA ET giúp cấu hình thiết bị một cách nhanh chóng
 • Bảo trì đơn giản mà không cần nhân viên chuyên môn nhờ chức năng tạo bản sao của IO Link

 • Phạm vi hoạt động 2.5 m
 • Độ phân giải: 0.1 mm
 • Độ chính xác cao nhất để đo chiều rộng Web
 • Phát hiện vị trí cạnh cho mạng lưới từ 145mm đến 3.150mm với độ chính xác đo ± 0.3 mm
 • MLG-2 WebChecker đo 5 mạng lưới cùng một lúc, do đó giảm số lượng cảm biến trong ứng dụng
 • Truyền thông Enthernet để truyền dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy làm tăng tính khả dụng của hệ thống