Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM32

 • Máy phân tích khí tại chỗ GM32 đo SO2 , NO, NO2 và NH3
 • Nhiều dải đo độc lập với độ chính xác nhất quán
 • Chức năng tự kiểm tra tự động (QAL3) mà không cần khí thử
 • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zones 1 và 2
 • Để giám sát và kiểm soát trong quá trình lọc khí thải, chẳng hạn như nhà máy khử nitơ, nhà máy khử lưu huỳnh và bộ chuyển đổ
 • Giám sát phát thải theo chỉ thị của EU hoặc quy định của địa phương
 • Giám sát khí thải TRS trong ngành công nghiệp bột giấy Kraft

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM35

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM35
 • Đo đồng thời hoặc đo riêng lẻ: máy phân tích khí GM35 đo CO2, H2O và CO, hoặc N2O, cũng như nhiệt độ và áp suất
 • Hiệu chỉnh độ ẩm động
 • Giám sát khí thải theo EN 14181, e. g., trong nhà máy điện hoặc xi măng
 • Kiểm soát việc phun nước ngược dòng của bộ lọc bụi tĩnh điện
 • Giám sát hiệu quả đốt trong quá trình đốt chất thải nguy hại
 • Giám sát quy trình sản xuất urê

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí Zirkor200

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp Zirkor200
 • Máy phân tích khí SICK’s ZIRKOR200 cung cấp phép đo oxy rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và đã được thử nghiệm tính phù hợp cho các nhà máy đốt lớn và nhỏ
 • Tế bào điện hóa tự giám sát
 • Ứng dụng từ xa ZIRKOR để truy cập từ xa vào máy phân tích
 • Tính phù hợp đã được kiểm tra theo EN 15267
 • Phiên EX cho ATEX / IECEx, Vùng 1 và Vùng 21
 • Tối ưu hóa quá trình đốt
 • Giám sát oxy để kiểm soát quá trình

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM700

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM700
 • GM700 có thể đo một số thành phần khí, chẳng hạn như NH3 , HF, HCl hoặc H2O
 • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zone 2
 • Giám sát phát thải hydro florua trong lò luyện nhôm
 • Đo amoniac trong khí thải của động cơ đốt
 • Đo amoniac trong các nhà máy làm phân trộn hoặc đốt chất thải
 • Đo HCI trong nhà máy đốt