Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn TiM-S

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5 m
 • Góc quét: 270°
 • Các cảm biến hỗ trợ xác định các vị trí và tránh va chạm cho các ứng dụng chuyển động
 • Được trang bị quy trình đo HDDM/ HDDM +, thiết bị TiM-S có khả năng chống lại ánh sáng xung quanh và phát hiện người và vật một cách đáng tin cậy

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn Nanoscan3

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 3 m
 • Vùng cảnh báo: 10 m
 • Góc quét: 275°
 • Số fields: 8 / 128
 • Laser scanner an toàn nhỏ nhất để thiết kế dễ dàng và tiết kiệm không gian cho các nền tảng di động. Chỉ cao 80mm
 • 2-Trong-1: An toàn đáng tin cậy và xác định chính xác vị trí
 • Khả năng chống nhiễu ánh sáng, bụi bẩn cực tốt nhờ công nghệ quét an toàn HDDM®
 • Dữ liệu đo lường chính xác truyền thông Ethernet

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn Microscan3

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 9 m
 • Vùng cảnh báo: 40 m / 64 m
 • Góc quét: 275°
 • Số fields: 8 / 4 / 128
 • Tính sẵn sàng và năng suất của máy rất cao nhờ công nghệ quét HDDM® an toàn đã được cấp bằng sáng chế
 • Dữ liệu đo lường chính xác thông qua truyền thông Ethernet

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn S300 Standard

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 2 m / 3 m
 • Vùng cảnh báo: 8 m
 • Góc quét: 270°
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Đầu ra dữ liệu đo được thông qua RS-422

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn S3000 Standard

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 7 m
 • Vùng cảnh bảo: 49 m
 • Góc quét: 190°
 • Số fields: 4
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Giao diện (EFI) cho giao tiếp Sick đáng tin cậy
 • Tích hợp giám sát thiết bị ngoài (EDM)