• Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5 m
 • Góc quét: 270°
 • Các cảm biến hỗ trợ xác định các vị trí và tránh va chạm cho các ứng dụng chuyển động
 • Được trang bị quy trình đo HDDM/ HDDM +, thiết bị TiM-S có khả năng chống lại ánh sáng xung quanh và phát hiện người và vật một cách đáng tin cậy

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 3 m
 • Vùng cảnh báo: 10 m
 • Góc quét: 275°
 • Số fields: 8 / 128
 • Laser scanner an toàn nhỏ nhất để thiết kế dễ dàng và tiết kiệm không gian cho các nền tảng di động. Chỉ cao 80mm
 • 2-Trong-1: An toàn đáng tin cậy và xác định chính xác vị trí
 • Khả năng chống nhiễu ánh sáng, bụi bẩn cực tốt nhờ công nghệ quét an toàn HDDM®
 • Dữ liệu đo lường chính xác truyền thông Enthernet

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 9 m
 • Vùng cảnh báo: 40 m / 64 m
 • Góc quét: 275°
 • Số fields: 8 / 4 / 128
 • Tính sẵn sàng và năng suất của máy rất cao nhờ công nghệ quét HDDM® an toàn đã được cấp bằng sáng chế
 • Dữ liệu đo lường chính xác thông qua truyền thông Ethernet

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 2 m / 3 m
 • Vùng cảnh báo: 8 m
 • Góc quét: 270°
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Đầu ra dữ liệu đo được thông qua RS-422

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 7 m
 • Vùng cảnh bảo: 49 m
 • Góc quét: 190°
 • Số fields: 4
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Giao diện (EFI) cho giao tiếp Sick đáng tin cậy
 • Tích hợp giám sát thiết bị ngoài (EDM)