Thiết bị đọc RFID

Thiết bị đọc thẻ RFID RFH5xx

 • Danh mục sản phẩm: Thiết bị đọc/ghi RFID với ăng ten tích hợp
 • Băng tần: HF (13.56 MHz)
 • Phạm vi đọc: ≤ 35 mm ... ≤ 80 mm
 • Quá trình đọc và ghi của các bộ phát đáp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15693
 • Truyền thông IO-Link: Tốc độ truyền dữ liệu COM3 (230.4 kBaud), xử lý dữ liệu kích thước 32 bytes

Thiết bị đọc RFID

Thiết bị đọc thẻ RFID RFH6xx

 • Danh mục sản phẩm: Thiết bị đọc/ghi RFID với ăng ten tích hợp
 • Băng tần: HF (13.56 MHz)
 • Phạm vi đọc: ≤ 150 mm / ≤ 240 mm
 • Giao tiếp bộ phát đáp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15693
 • Các giao thức nhúng cho phép giao tiếp với các công nghệ fieldbus công nghiệp tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ sao chép thông số qua thẻ nhớ microSD