Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

 • Đầu in một tia
 • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi)
 • Lên đến 4 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 4,4 m / s
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
 • Chiều cao nhân vật: từ 1,8 đến 8,7 mm
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)

 • Đầu in mono hoặc bi-jet
 • Đầu G (độ phân giải in: 7 dpi)
 • Đầu M (độ phân giải pring: 115 dpi)
 • Lên đến 8 dòng văn bản
 • Tốc độ in: lên đến 5,5 m/s
 • Kích thước phông chữ từ 5 đến 24 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 11,2 đến 18,2 mm
 • Mã vạch một và hai chiều (Datamatrix, mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)

 • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
 • Lên đến 4 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 4,4 m/s
 • Tốc độ tối đa (ký tự cao 7 chấm): 0,60 m/s (bước thả 0,36 mm cho 4 dòng); 1,01 m/s (độ cao 0,36 mm cho 3 dòng)
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1,8 đến 8,6 mm
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, Tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)

 • Đầu một tia
 • Đầu G (độ phân giải đạt chuẩn: 71 dpi )
 • In được 5 dòng
 • Tốc độ in: 4.6m/s
 • Chiều cao phông từ 5-32 dot cho bản tin nhiều dòng.
 • Chiều cao ký tự: từ 1.5 đến 11 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D (EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)

 • Đầu in một tia
 • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
 • Đầu M (độ phân giải: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 6,6 m / s
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 dot
 • Chiều cao ký tự: từ 1,2 đến 11,2 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, code 39, Datamatrix, mã QR
 • Nhiều lựa chọn ký tự: Latinh, Ả Rập, Cyrillic, Hebrew, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.

 • Đầu in một tia
 • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi) hoặc đầu M (độ phân giải in: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 1.000 m / phút
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 dot
 • Chiều cao ký tự: từ 1 đến 11 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: EAN8 / EAN13 / GS1-128 / UPCA / Mã vạch UPCE, code 39, code 128, interleaved 2 of 5, Datamatrix, mã QR
 • Nhiều lựa chọn ký tự: tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.

 • Đầu in một tia
 • Đầu G (độ phân giải : 71 dpi) hoặc đầu M (độ phân giải: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 1.000 m / phút
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1 đến 11,2 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: mã vạch EAN8 / EAN13 / GS1-128 / UPCA / UPCE, code 39, code 128, interleaved 2 of 5, Datamatrix, mã QR
 • Nhiều lựa chọn ký tự: Latinh, Ả Rập, Cyrillic, Hebrew, Nhật Bản, Tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.