Máy in phun

Máy in phun CIJ 9029

 • Đầu in có 1 vòi phun
 • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi)
 • Lên đến 4 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 4,4 m/s
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1,8 đến 8,7 mm
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)

Máy in phun

Máy in phun CIJ 9042

 • Đầu in có 1 hoặc 2 đầu in
 • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi)
 • Đầu M (độ phân giải pring: 115 dpi)
 • Lên đến 8 dòng văn bản (twin jet or twin head)
 • Tốc độ in: lên đến 5,5 m / s
 • Kích thước phông chữ từ 5 đến 2 x 24 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1,1 đến 18,2 mm
 • Mã vạch một và hai chiều (Datamatrix),mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, Tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)

Bán chạy

Máy in phun

Máy in phun CIJ 9330

 • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
 • Lên đến 4 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 4,4 m/s
 • Tốc độ tối đa (ký tự cao 7 chấm): 0,60 m/s (bước thả 0,36 mm cho 4 dòng); 1,01 m/s (độ cao 0,36 mm cho 3 dòng)
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1,8 đến 8,6 mm
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, Tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)

Máy in phun

Máy in phun CIJ 9410

 • Đầu in có 1 vòi phun
 • Đầu G (độ phân giải đạt chuẩn: 71 dpi )
 • In được 5 dòng
 • Tốc độ in: 4.6m/s
 • Chiều cao phông chữ 5-32 dot cho bản tin nhiều dòng.
 • Chiều cao ký tự: từ 1.5 đến 11 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D (EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
 • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)

Máy in phun

Máy in phun CIJ 9450

 • Đầu in có 1 vòi phun
 • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
 • Đầu M (độ phân giải: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 6,6 m / s
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 dot
 • Chiều cao ký tự: từ 1,2 đến 11,2 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, code 39, Datamatrix, mã QR
 • Nhiều lựa chọn ký tự: Latinh, Ả Rập, Cyrillic, Hebrew, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.

 • Đầu in có 1 vòi phun
 • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi) hoặc đầu M (độ phân giải in: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 1.000 m / phút
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 dot
 • Chiều cao ký tự: từ 1 đến 11 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: EAN8 / EAN13 / GS1-128 / UPCA / Mã vạch UPCE, code 39, code 128, interleaved 2 of 5, Datamatrix, mã QR

 • Đầu in có 1 vòi phun
 • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi) hoặc đầu M (độ phân giải: 115 dpi)
 • Lên đến 5 dòng in
 • Tốc độ in: lên đến 1.000 m / phút
 • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 chấm
 • Chiều cao ký tự: từ 1 đến 11,2 mm
 • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: mã vạch EAN8 / EAN13 / GS1-128 / UPCA / UPCE, code 39, code 128, interleaved 2 of 5, Datamatrix, mã QR