Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T50

 • DUSTHUNTER T50 là một thiết bị đo kinh tế đối với bụi ở nồng độ trung bình đến cao trong các loại khí trên điểm sương
 • Tự động kiểm tra kỹ lưỡng điểm không và điểm tham chiếu
 • Áp dụng cho khoảng cách đo thấp và trung bình
 • Giám sát khí thải trong hệ thống nhiệt
 • Giám sát nồng độ bụi đầu nguồn của hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T100

 • DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Dành cho nồng độ bụi trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
 • Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
 • Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát
 

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T200

 • DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
 • Cho nồng độ bụi cao và trung bình
 • Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
 • Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng

Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER C200

 • DUSTHUNTER C200 là một thiết bị đo đã được phê duyệt về mặt kiểu dáng, kết hợp những ưu điểm của các nguyên tắc đo truyền qua và ánh sáng tán xạ phía trước
 • Sự kết hợp giữa đo truyền qua và ánh sáng tán xạ
 • Cho nồng độ bụi từ rất thấp đến cao
 • Cho ống khói có kích thước trung bình và lớn.
 • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong khí thải và ống dẫn khí thải lên và xuống của bộ lọc.

 • DUSTHUNTER SB30 là một thiết bị đo, được thiết kế để phát hiện nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình, chẳng hạn như trong khí nóng hoặc dễ bay hơi
 • Giám sát phát thải trong các nhà máy công nghiệp bao gồm, ví dụ, nhà máy điện, hệ thống sưởi ấm, nhà máy đốt chất thải, sản xuất thép và nhà máy xi măng
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu của các nhà máy lọc
 • Đo nồng độ bụi trong các ống dẫn khí thải ở thượng lưu và hạ lưu của bộ lọc bụi

 • DUSTHUNTER SB50 là thiết bị đo bụi ở nồng độ từ thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
 • Đối với nồng độ bụi từ thấp đến trung bình
 • Giám sát khí thải của hệ thống sưởi
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

 • DUSTHUNTER SB100 là một loại thiết bị đo được phê chuẩn cho đo bụi ở nồng độ từ rất thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
 • Được phê duyệt theo EN 15267
 • Cho nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống dẫn trung bình đến lớn
 • Giám sát khí thải của các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong phân xưởng nhà máy
 • Kiểm soát các nguồn cung cấp không khí trong lành và các nhà máy khí thải

 • Thiết bị đo độc lập - có hoặc không có bộ điều khiển MCU
 • Giám sát khí thải không yêu cầu sự cho phép trong các hệ thống công nghiệp
 • Đo nồng độ bụi trong ống dẫn khí thải
 • Giám sát bộ lọc vải để tìm túi lọc bị lỗi
 • Lý tưởng để theo dõi lọc bụi tĩnh điện
 • Giám sát bụi trong hệ thống nghiền và định lượng
 • Giám sát và điều chỉnh hệ thống không khí trong lành và khí thải

 • DUSTHUNTER SP100 là thiết bị đo có đầu dò đã được phê duyệt cho nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
 • Đối với nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống nhỏ đến trung bình
 • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Các phép đo trong khí thải hoặc ống thông gió thải

 • Thiết bị đo bụi FWE200DH được thiết kế để đo liên tục nồng độ bụi trong khí thải ướt.
 • Đối với nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
 • Lấy mẫu khí và trả về kết hợp trong một đầu dò
 • Kiểm tra ô nhiễm
 • Giám sát các cơ sở rửa khí ướt
 • Đo khí bão hòa ở hạ lưu của nhà máy khử lưu huỳnh
 • Xác định nồng độ bụi trong không khí thải ẩm ướt và trong các quy trình công nghệ