Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

 • DUSTHUNTER T50 là một thiết bị đo kinh tế đối với bụi ở nồng độ trung bình đến cao trong các loại khí trên điểm sương
 • Tự động kiểm tra kỹ lưỡng điểm không và điểm tham chiếu
 • Áp dụng cho khoảng cách đo thấp và trung bình
 • Giám sát khí thải trong hệ thống nhiệt
 • Giám sát nồng độ bụi đầu nguồn của hệ thống lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

 • DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Đành cho nồng độ bụi trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
 • Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
 • Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát
 

 • DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
 • Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
 • Cho nồng độ bụi cao và trung bình
 • Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
 • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
 • Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải

 • Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ DUSTHUNTER SP100
 • DUSTHUNTER SP100 là thiết bị đo có đầu dò đã được phê duyệt cho nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
 • Đối với nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống nhỏ đến trung bình
 • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Các phép đo trong khí thải hoặc ống thông gió thải

 • Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ DUSTHUNTER SB100
 • DUSTHUNTER SB100 là một loại thiết bị đo được phê chuẩn cho đo bụi ở nồng độ từ rất thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
 • Được phê duyệt theo EN 15267
 • Cho nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống dẫn trung bình đến lớn
 • Giám sát khí thải của các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong phân xưởng nhà máy
 • Kiểm soát các nguồn cung cấp không khí trong lành và các nhà máy khí thải