Thiết bị quét đa tia an toàn

Thiết bị quét an toàn ScanGrids2

  • Giải pháp an toàn dẫn đường cho các phương tiện nhỏ mang tính cách mạng trên toàn thế giới
  • Tiết kiệm không gian khi tích hợp vào các AGV
  • Cấp an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Vùng cảng báo: 4 m
  • Góc quét: 150°
  • Số vùng: 8 / 16
  • Độ phân giải (có thể cài đặt được): 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm