• Phạm vi nhận biết Max: 0 mm ... 1,320 mm
  • Nguồn sáng: LED
  • Các thông số cảm biến có thể được điều chỉnh linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau (điều chỉnh chế độ dạy)
  • Thời gian đáp ứng nhanh 50 μs
  • Bộ chuyển đổi PNP/NPN
  • Màn hình hiển thị 4 chữ số

  • Phạm vi nhận biết Max: 0 m ... 20 m, hệ thống thu phát độc lập
  • Nguồn sáng: LED
  • Phát hiện quy trình nhanh chóng, đáng tin cậy, ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như bụi, phun nước, sương
  • Điều chỉnh thông số linh hoạt nhờ xử lý tín hiệu độ phân giải cao. Độ trễ và thời gian trễ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng ứng dụng, ví dụ: khi phát hiện các vật thể nhỏ hoặc trong suốt
  • Có thể lựa chọn thời gian đáp ứng lên đến 16 µs