Cảm biến màu

Cảm biến màu CSM

  • Phạm vi nhận biết: 12.5 mm
  • Kích thước điểm sáng: 1.5 mm x 6.5 mm
  • Đầu ra (kênh): 1 màu / 8 màu thông qua IO-Link
  • Dung sai màu phổ rộng cho phép khả năng ứng dụng linh hoạt
  • Khả năng hiển thị và chuẩn đoán thông minh, nâng cao, cũng như thay đổi định dạng nhanh chóng và dễ dàng nhờ chức năng IO-Link

Cảm biến màu

Cảm biến màu CS8

  • Phạm vi nhận biết: 12.5 mm/ 60 mm
  • Kích thước điểm sáng: 2 mm x 4 mm/ 13 mm x 13 mm
  • Đầu ra (kênh): 1 màu / 4 màu
  • Màu sắc có độ phân giải cao có thể được kết hợp chính xác để tăng độ tin cậy
  • Màn hình biểu đồ dạng cột cung cấp thông tin về chất lượng màu sắc và độ tin cậy phát hiện, đảm bảo giám sát quy trình đơn giản