Bộ hiển thị

Bộ hiển thị LED-W11

 • Kiểu hiển thị: LED
 • Đầu vào dòng điện: 4-20 mA
 • Phạm vi hiện thị: -1999 đến 9999
 • Độ cao số: 14,2 mm
 • Cấp bảo vệ: IP65 / NEMA 4X
 • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
 • Kích thước: 80 x 110 x 65 mm

Bộ hiển thị

Bộ hiển thị LCD-W11

 • Kiểu hiển thị: LCD
 • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
 • Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
 • Chiều cao số: 17,8 mm
 • Cấp bảo vệ: IP65 / NEMA 4X
 • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
 • Kích thước: 80 x 110 x 65 mm

Bộ hiển thị

Bộ hiển thị LED-W11X

 • Kiểu hiển thị: LED
 • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
 • Phê duyệt: ATEX
 • Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
 • Chiều cao số: 14,2 mm
 • Cấp bảo vệ: IP65 / NEMA 4X
 • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
 • Kích thước: 125 x 80 x 63 mm

Bộ hiển thị

Bộ hiển thị LCD-H20

 • Kiểu hiển thị: LCD
 • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
 • Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
 • Chiều cao số: 12 mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP20 (IP65 trong kết nối head)
 • Độ chính xác: ±0.1 % của dải cấu hình ±1 digit
 • Kích thước: Đường kính 59 mm, chiều cao 20 mm

Bộ hiển thị

Bộ hiển thị LCD-H30

 • Kiểu hiển thị: LCD
 • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
 • Phạm vi hiển thị: -1999 till 9999
 • Chiều cao số: 8,89 mm
 • Cấp bảo vệ: Lên tới IP68
 • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
 • Chất liệu: Nhôm hoặc thép không gỉ
 • Kích thước: 109 x 125 x 105 mm