Bộ hiển thị LED-W11

  • Kiểu hiển thị: LED
  • Đầu vào dòng điện: 4-20 mA
  • Phạm vi hiện thị: -1999 đến 9999
  • Độ cao số: 14,2 mm
  • Cấp bảo vệ: IP65 / NEMA 4X
  • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
  • Kích thước: 80 x 110 x 65 mm
Danh mục: