Đầu kết nối cảm biến

ĐẦU KẾT CÁP CẢM BIẾN M8

 • Hệ thống đầu kết nối M8 dễ dàng lắp đặt, theo chuẩn DIN EN 61076 – 2 – 104 có cấp bảo vệ IP65, IP67
 • Cáp kết nối có 2 - 4 chân
 • Cấp bảo vệ: IP65/ IP67
 • Phiên bản đầu kết nối với cáp liền, hoặc đầu kết nối hàn dây
 • Dễ dàng lắp đặt

Đầu kết nối cảm biến

ĐẦU KẾT CÁP CẢM BIẾN M12

 • Các hệ thống đầu kết nối M12 được thiết kế cho nhiều ứng dụng tự động hóa, đáp ứng yêu cầu chung của ngành tự động hóa
 • Cáp kết nối có 2 - 4 chân
 • Cấp bảo vệ: IP67/ IP68/ IP69K
 • Hệ thống dùng trong nhà, ngoài trời
 • Phiên bản đầu kết nối với cáp liền, hoặc đầu kết nối hàn dây
 • Dễ dàng lắp đặt