Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng Bulkscan

 • Nguyên lý đo: Công nghệ Laser run time
 • Ứng dụng: Chất rắn
 • Đo lưu lượng, thể tích không tiếp xúc và không cần bảo trì
 • Giảm chi phí bảo trì bằng cách ngăn chặn sự trượt của băng tải khi sử dụng Bulkscan® LMS511
 • Tốc độ Max: 30 m/s / ≤ 20 m/s
 • Góc quét: 190°
 • Phạm vi đo: 0.5 m ... 20 m/ 0.5 m ... 10 m
 • Cấp bảo vệ: IP67

Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng FFU

 • Nguyên lý đo: Cảm biến siêu âm
 • Ứng dụng: Dung dịch
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 °C ... +80 °C
 • Áp suất Max. 16 bar/ Max. 10 bar
 • Ống đo chiều rộng danh nghĩa: DN 10/ DN 15/ DN 20/ DN 25/ DN 32/ DN 40/ DN 50
 • Điều chỉnh phạm vi đo Max: 0 l/phút ... 900 l/phút
 • Cấp bảo vệ: IP67

Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng FTMg

 • Nguyên lý đo: Calorimetric (flow, temperature), piezoresistive (pressure)
 • Ứng dụng: Khí nén (Chất lượng khí ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, nitrogen, carbon dioxide
 • Tín hiệu đầu ra: 1 đầu ra analog 4 mA ... 20 mA + 1 đầu ra digital/analog (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) + 1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud)
 • Ethernet: TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
 • Ống đo chiều rộng danh nghĩa: DN 15/ DN 20/ DN 25