Cảm biến lưu lượng Bulkscan

  • Nguyên lý đo: Công nghệ Laser run time
  • Ứng dụng: Chất rắn
  • Đo lưu lượng, thể tích không tiếp xúc và không cần bảo trì
  • Giảm chi phí bảo trì bằng cách ngăn chặn sự trượt của băng tải khi sử dụng Bulkscan® LMS511
  • Tốc độ Max: 30 m/s / ≤ 20 m/s
  • Góc quét: 190°
  • Phạm vi đo: 0.5 m … 20 m/ 0.5 m … 10 m
  • Cấp bảo vệ: IP67
Danh mục: Từ khóa: