Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

IQG

  • Dễ dàng lắp đặt trong 2 giây mà không cần thêm công cụ
  • Phạm vi nhận biết mở rộng: 20 mm to 40 mm
  • Kết nối điện: DC 2-/3-/4-dây
  • Bốn đèn LED ở góc đảm bảo rằng trạng thái cảm biến của thể xác định từ bất kỳ hướng xem nào, bất kể vị trí lắp đặt
  • Tuổi thọ cả biến lâu dài, ngay cả trong môi trường
  • Quy trình ổn định nhờ phạm vi cảm biến rộng rãi