Ứng dụng an toàn

Cảm biến quang WSU/WEU26-3

  • Cấp an toàn: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Phạm vi hoạt động: 20 m / 70 m
  • Bền bỉ chắc chắn, đảm bảo độ tin cậy trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Thích hợp với các điều kiện khắc nghiệt như nóng, lạnh, ẩm
  • Sản phẩm không đa dạng, các dạng đồng nhất
  • Tích hợp dễ dàng bằng cách sử dụng cáp liền và đầu ra relay

Ứng dụng an toàn

Cảm biến quang L21

  • Phạm vi nhận biết: 5 m / 10 m / 60 m
  • Loại 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), chỉ khi kết hợp với thiết bị thử nghiệm phù hợp, ví dụ: Flexi Classic hoặc Flexi Soft
  • Tích hợp hệ thống linh hoạt giúp người dùng có thể thiết lập bảo mật
  • Thích hợp để chịu được các môi trường khắc nghiệt như nóng, lạnh, ẩm