Đầu kết nối nhỏ

ĐẦU KẾT NỐI SNAP – IN IP67

 • Những đầu kết nối tròn thu nhỏ kiểu Snap – in có 3 – 12 chân (tiếp điểm) tùy thuộc vào ứng dụng.
 • 3 – 12 chân kết nối
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Kiểu đấu nối với dây dẫn: Hàn thiếc
 • Phiên bản màu
 • Đường kính 16 mm
 • Dễ dàng lắp đặt

Đầu kết nối nhỏ

ĐẦU KẾT NỐI BAYONET NCC

 • Hệ thông kết nối Bayonet
 • Số chân 8
 • Cấp độ bảo vệ IP67
 • Đầ kết nối dây tín hiệu hàn thiếc
 • Đường kính 19.9 mm

Đầu kết nối nhỏ

ĐẦU KẾT NỐI M16 IP40 CONNECTORS

 • Hệ thống kết nối: Snap-in
 • Đầu kết nối M16
 • Số chân 2 – 24
 • Cấp độ bảo vệ IP40
 • Solder/crimp/screw clamp termination
 • Đường kính 17.2 mm/17.5 mm/18.5 mm/20 mm
 • Có phiên bản chống nhiễu
 • to DIN EN 61076-2-106