• Chống cắt và xé tuyệt vời
 • Độ giãn dài thấp
 • Độ bền kéo cao
 • Chống va đập tốt
 • Tính linh hoạt theo chiều dọc tuyệt vời
 • Khả năng nhám rất tốt

Băng tải lõi thép

Băng tải lõi thép SEALTEX® SIG

 • Băng tải tự hỗ trợ cho ứng dụng bao phủ và niêm phong
 • Độ cứng ngang cao
 • Máy cắt thép đôi trong vỏ
 • Yêu cầu hỗ trợ bên tối thiểu
 • Độ linh hoạt theo chiều dọc cao
 • Yêu cầu ròng rọc nhỏ
 • UV - bảo vệ tổng thể ozone

Băng tải lõi thép

Băng tải lõi thép RIPSAVE® SIG

 • RIPSAVE là loại băng EP nhiều lớp được trang bị cốt thép ngang đặc biệt bằng thép có độ dẻo cao
 • Cốt thép đảm bảo hiệu suất tương tự như băng dệt bằng vải EP với khả năng chống cắt, va đập và rách lớn hơn.
 • Nhờ cấu tạo đặc biệt, RIPSAVE có thể được lắp đặt và nối giống như băng dệt EP truyền thống.
 • Biểu đồ trên nêu rõ sự khác biệt về độ bền cắt giữa đai RIPSAVE và đai dệt EP truyền thống, với cùng tải trọng kéo đứt.

 • Pipex và Piflex là các loại băng tải cao su được thiết kế cho các hệ thống băng tải hình ống được trang bị tương ứng với thân sợi dệt hoặc dây thép
 • Chống mài mòn
 • Tự chữa cháy
 • Chống dầu
 • Chống nóng