• Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2/ Round body cylinder/ Profile cylinders and tie-rod cylinders
 • Chiều dài thân: 23.7 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Vỏ vô cùng chắc chắn với cấp bảo vệ IP 67, IP 68 hoặc IP 69K kéo dài tuổi thọ của thiết bị
 • Đèn LED chỉ trạng thái của đầu ra

 • Các loại xi lanh có bộ chuyển: SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2
 • Độ dài thân: 26.3 mm
 • Nguồn cấp: 5 V AC/DC ... 120 V AC/DC
 • Đèn LED chỉ trạng thái đầu ra

 • Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: Round body cylinder/ Profile cylinders and tie-rod cylinders/ SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2
 • Phạm vi đo: 25 mm ... 200 mm
 • Chiều dài thân: 41 mm ... 215 mm
 • Nguồn cấp: 12 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra Analog (dòng điện hoặc điện áp), đầu ra số và IO-Link