Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO MP-6

  • Perma PRO MP-6 hệ thống bôi trơn đa điểm hoạt động bằng Pin.
  • Nguồn cấp: Battery PRO B
  • Chu kỳ sử dụng: 1 ngày … 24 tháng
  • Dung tích: 250 cm³, 500 cm³
  • Áp suất tạo ra: 25 bar
  • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
  • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m