Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO MP-6

  • Perma PRO MP-6 hệ thống bôi trơn đa điểm hoạt động bằng Pin.
  • Người dùng có thể chọn kích thước LC 250 cm³ hoặcs 500 cm³.
  • Mỗi Perma PRO có thể lập trình để phân phối dầu mỡ trong ngày, tuần hoặc tháng, thời gian phân phối tối đa là 2 năm.
  • Bộ phân phối MP-6 phân phối trực tiế mà không bị mất áp suất cho phép mở rộng ống lên đến 5m.