• Đo phạm vi trực quan cho đường, hầm, tyến đường biển và các trạm thời tiết
  • Giá trị đo: Phạm vi quan sát tiêu chuẩn,giá trị - K
  • Nguyên lý đo lường: Ánh sáng tán xạ về phía trước
  • Phạm vi quang phổ: 640 nm ... 660 nm; Laser, cấp bảo vệ 2, nguồn < 1 mW
  • Phạm vi đo: 10 ... 500 m / 10 ... 16,000 m (phạm vi hình ảnh tiêu chuẩn)
  • Giá trị đo đáng tin tưởng