• DUSTHUNTER SB30 là một thiết bị đo, được thiết kế để phát hiện nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình, chẳng hạn như trong khí nóng hoặc dễ bay hơi
 • Giám sát phát thải trong các nhà máy công nghiệp bao gồm, ví dụ, nhà máy điện, hệ thống sưởi ấm, nhà máy đốt chất thải, sản xuất thép và nhà máy xi măng
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu của các nhà máy lọc
 • Đo nồng độ bụi trong các ống dẫn khí thải ở thượng lưu và hạ lưu của bộ lọc bụi

 • DUSTHUNTER SB50 là thiết bị đo bụi ở nồng độ từ thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
 • Đối với nồng độ bụi từ thấp đến trung bình
 • Giám sát khí thải của hệ thống sưởi
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
 • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng

 • DUSTHUNTER SB100 là một loại thiết bị đo được phê chuẩn cho đo bụi ở nồng độ từ rất thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
 • Được phê duyệt theo EN 15267
 • Cho nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống dẫn trung bình đến lớn
 • Giám sát khí thải của các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
 • Giám sát tải lượng bụi trong phân xưởng nhà máy
 • Kiểm soát các nguồn cung cấp không khí trong lành và các nhà máy khí thải

 • Thiết bị đo độc lập - có hoặc không có bộ điều khiển MCU
 • Giám sát khí thải không yêu cầu sự cho phép trong các hệ thống công nghiệp
 • Đo nồng độ bụi trong ống dẫn khí thải
 • Giám sát bộ lọc vải để tìm túi lọc bị lỗi
 • Lý tưởng để theo dõi lọc bụi tĩnh điện
 • Giám sát bụi trong hệ thống nghiền và định lượng
 • Giám sát và điều chỉnh hệ thống không khí trong lành và khí thải

 • DUSTHUNTER SP100 là thiết bị đo có đầu dò đã được phê duyệt cho nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
 • Đối với nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
 • Đối với đường kính ống nhỏ đến trung bình
 • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát hệ thống lọc
 • Các phép đo trong khí thải hoặc ống thông gió thải

 • Thiết bị đo bụi FWE200DH được thiết kế để đo liên tục nồng độ bụi trong khí thải ướt.
 • Đối với nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
 • Lấy mẫu khí và trả về kết hợp trong một đầu dò
 • Kiểm tra ô nhiễm
 • Giám sát các cơ sở rửa khí ướt
 • Đo khí bão hòa ở hạ lưu của nhà máy khử lưu huỳnh
 • Xác định nồng độ bụi trong không khí thải ẩm ướt và trong các quy trình công nghệ