• Loại công tắc: Công tắc kéo dây
 • Liên kết tiếp điểm thường đóng N/C: 2 / 3
 • Liên kết tiếp điểm thường mở N/O: 2 / 0 / 1
 • Vật liệu vỏ: Kim loại
 • Cấp bảo vệ: IP66 (IEC 60529)

 • Loại công tắc: Nút dừng khẩn cấp
 • Số liên kết thường đóng N/C: 1 / 2 / 3
 • Số liên kết thường mở N/O: 0 / 1
 • Nút dừng khẩn cấp (có thể có đèn): – / ✔
 • Cấp bảo vệ: IP65 (IEC 60529)/ IP54 (IEC 60529)
 • Cáp kết nối: Ốc siết cáp 2 x M20
 • Vật liệu vỏ: Nhựa