Nút dừng khẩn cấp ES21

  • Loại công tắc: Nút dừng khẩn cấp
  • Số liên kết thường đóng N/C: 1 / 2 / 3
  • Số liên kết thường mở N/O: 0 / 1
  • Nút dừng khẩn cấp (có thể có đèn): – / ✔
  • Cấp bảo vệ: IP65 (IEC 60529)/ IP54 (IEC 60529)
  • Cáp kết nối: Ốc siết cáp 2 x M20
  • Vật liệu vỏ: Nhựa
Danh mục: