Relay an toàn

Relay an toàn Rely

  • Ứng dụng: Đơn vị đánh giá / Modun mở rộng đầu ra OSSDs / Đơn vị đáng giá cho ứng dụng thể loại 1
  • Mức độ an toàn: SIL3 (IEC 61508)/ SILCL3 (IEC 62061)
  • Thể loại: Category 4 (ISO 13849-1)
  • Mức hiệu suất: PL e (ISO 13849-1)
  • Nguồn cấp: 24 V DC (16.8 V ... 30 V)
  • Giám sát cảm biến: Giám sát sự khác biệt/ Phát hiện lỗi bo mạch/ Giám sát trình tự