Máy quét vỏ lò

Máy quét vỏ lò nung TK50

  • Truyền tín hiệu sợi quang đảm bảo thông tin liên lạc không có lỗi trong môi trường khắc nghiệt nhất kể cả khi có nhiễu điện từ và cơ học gây ra do rung, lắc từ quá trình vận hành.
  • Tần số quét: 30Hz
  • Số mẫu tuyến tính trên một lần quét: 2048
  • Tiêu điểm: 1m đến vô cùng
  • Góc quét: 120 độ
  • Dải quang phổ: 3.3μm - 4.2μm