Hệ thống bôi trơn một điểm Flex Plus

  • Perma FLEX PLUS là một hệ thống bôi trơn nhở gọn, sẵn sàng cho sử dụng, được cung cấp như một bộ phận hoàn chỉnh
  • Hệ thống sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +55 °C.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
  • Dung tích: 30 cm³, 60 cm³, 125 cm³
  • Áp suất tạo ra: Tối đa 5 bar
  • Cấp bảo vệ: IP 68
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
  • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m