Hệ thống bôi trơn một điểm Flex Plus

  • Perma FLEX PLUS là một hệ thống bôi trơn nhở gọn, sẵn sàng cho sử dụng, được cung cấp như một bộ phận hoàn chỉnh
  • Hệ thống sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +55 °C.
  • Chu kỳ phóng điện được điều khiển bằng mạch điện bởi các cơ cấu tạo khí và có thể điều chỉnh tự do theo các bước hàng tháng .
  • Điểm bôi trơn được cung cấp liên tục với chất bôi trơn mới trong suốt chu kỳ xả đã được chọn.
  • Perma FLEX PLUS có chức năng tăng cường để nhanh chóng cung cấp chất bôi trơn mới.