Sơ lược: ThermaScope MultiView là hệ thống phân tích và hiển thị theo thời gian thực dành cho các camera ThermaScope HDC và ThermaScope HDT, đồng thời có khả năng tích hợp đồng thời hiển thị tối đa hình ảnh ghi được của 3 camera. Hệ thống MultiView ghi lại và lưu trữ dữ liệu...