Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-41P

 • Đầu vào: Active
 • Số kênh: 1 kênh
 • Tín hiệu đầu vào: 0…20 mA 4…20 mA 0…10 V
 • Tín hiệu đầu ra: 0…20 mA 4…20 mA 0…10 V
 • Cấp độ cách ly: 4 kV, 50 Hz
 • Nguồn cấp: 20…253 VAC/DC
 • Tần số cắt (-3 dB): > 1 kHz

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-51P

 • Loại đầu vào: Active
 • Số kênh: 1 kênh
 • Tín hiệu đầu vào: 0(4)…20 mA
 • Tín hiệu đầu ra: 0(4)…20 mA
 • Độ chính xác: 0,1 % FS
 • Mức độ cách ly: 4 kV, 50 Hz
 • Nguồn cấp: 20…253 VAC/DC
 • Tần số cắt (-3 dB): > 1 kHz

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-60P

 • Loại đầu vào: Active
 • Số kênh: 1 kênh
 • Tín hiệu đầu vào: 0…20 mA 4…20 mA 0…10 V
 • Tín hiệu đầu ra: ±10 mA ±20 mA 0(2)…10 mA 0(4)…20 mA ±5 V ±10 V 0(1)…5 V 0(2)…10 V
 • Độ chính xác: 0,1 % FS
 • Mức độ cách ly: 4 kV, 50 Hz
 • Nguồn cấp: 20…253 VAC/DC
 • Tần số cắt (-3 dB): 30 Hz/10 kHz

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-612

 • Bộ cách ly cấp nguồn vòng đầu vào IsoPAQ-612 cho tín hiệu tiêu chuẩn 0(4) … 20 mA, đồng thời truyền tín hiệu đo đến đầu ra với độ chính xác cao.
 • Tín hiệu đầu vào: 0(4)-20 mA
 • Tín hiệu đầu ra: 0(4)-20 mA
 • Lỗi transmission: < 0.1 % full scale
 • IsoPAQ-612 không yêu cầu nguồn điện bổ sung vì nguồn phụ thu được từ tín hiệu đầu vào mà không làm biến dạng tín hiệu

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-632

 • Bộ tách/ lặp tín hiệu IspPAQ-632 được sử dụng cho cách ly, chuyển đổi và phân phối tín hiệu tiêu chuẩn 0/4 … 20 mA, 0/1 … 5 V và 0/2 … 10 V. Đầu vào đo cũng có thể cung cấp nguồn mạch vòng cho máy phát 2 dây.
 • Tín hiệu đầu vào (calibrated switchable): 0 … 20 mA, 0 … 10 V, 0 … 5 V/ 4 … 20 mA, 2 … 10 V, 1 … 5 V
 • Tín hiệu đầu ra (calibrated switchable): 0 … 20 mA, 0 … 10 V, 0 … 5 V/ 4 … 20 mA, 2 … 10 V, 1 … 5 V
 • Có thể cấu hình đầu vào và 2 đầu ra qua DIP switch. Do lựa chọn phạm vi đã hiệu chuẩn, không cần điều chỉnh thêm

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-661

 • Bộ khuếch đại cách ly Bipolar IisPAQ-661 được sử dụng để cách ly và chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn công nghiệp lưỡng cực và đơn cực.
 • Dòng điện đầu vào (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
 • Điện áp đầu vào (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V
 • Dòng điện đầu ra (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
 • Điện áp đầu ra (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IPAQ-L(MA)

 • Đầu vào mA: -1 to +50 mA
 • Trở kháng đầu vào: 10 Ω
 • Điều chỉnh – Zero: Bất kì giá trị nào trong phạm vi giới hạn
 • Điều chỉnh – Minimum spans: 0,4 mA
 • Đầu ra: 4-20 / 20-4 mA
 • Cách lý Galvanic: 1500 VAC, 1 min
 • Nguồn cấp: 7,5 đến 36 VDC
 • Độ chính xác: ±0,1 % of span