Bộ cách ly IsoPAQ-51P

  • Loại đầu vào: Active
  • Số kênh: 1 kênh
  • Tín hiệu đầu vào: 0(4)…20 mA
  • Tín hiệu đầu ra: 0(4)…20 mA
  • Độ chính xác: 0,1 % FS
  • Mức độ cách ly: 4 kV, 50 Hz
  • Nguồn cấp: 20…253 VAC/DC
  • Tần số cắt (-3 dB): > 1 kHz