Bộ cách ly IsoPAQ-632

  • Bộ tách/ lặp tín hiệu IspPAQ-632 được sử dụng cho cách ly, chuyển đổi và phân phối tín hiệu tiêu chuẩn 0/4 … 20 mA, 0/1 … 5 V và 0/2 … 10 V. Đầu vào đo cũng có thể cung cấp nguồn mạch vòng cho máy phát 2 dây.
  • Tín hiệu đầu vào (calibrated switchable): 0 … 20 mA, 0 … 10 V, 0 … 5 V/ 4 … 20 mA, 2 … 10 V, 1 … 5 V
  • Tín hiệu đầu ra (calibrated switchable): 0 … 20 mA, 0 … 10 V, 0 … 5 V/ 4 … 20 mA, 2 … 10 V, 1 … 5 V
  • Có thể cấu hình đầu vào và 2 đầu ra qua DIP switch. Do lựa chọn phạm vi đã hiệu chuẩn, không cần điều chỉnh thêm
Danh mục: Từ khóa: