• Công nghệ: 3D line scanning
 • Scan/frame rate: 5,000 3D profiles/s
 • Nguồn sáng: Laser, Visible, Red, 660 nm, ± 7 nm (Ánh sáng nội)
 • Factory calibrated: ✔
 • Khoảng cách làm việc: 56 mm ... 116 mm/ 141 mm ... 541 mm/ 291 mm ... 1,091 mm
 • Phần mềm cấu hình: SOPAS ET
 • Cấp bảo vệ: IP67

 • Công nghệ: Chụp nhanh ảnh 3D, phân tích hình ảnh
 • Thang đo Grayscale: ✔
 • Nguồn sáng: LED, invisible, hồng ngoại, 850 nm (ánh sáng nội)
 • Factory calibrated: ✔
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Phần mềm cài đặt: SOPAS ET / giao diện Telegram/ API (Java) / Web-Interface / SICK AppManager / SICK AppStudio / Web-Interface

 • Ảnh 3D được chụp nhanh, nguyên tắc 2 mắt để sử dụng hiệu quả trong môi trường ngoài trời
 • Hơn 120,000 giá trị khoảng cách và cường độ tín hiệu trong một lần ghi
 • Giá trị khoảng cách: 250 × 496 pixels và ảnh 2D : 544 × 828 pixels
 • Vỏ chắc chắn: IP69K cho đầu cảm biến
 • Xử lý ảnh thông minh: Phân loại và xác định vị trí của đối tượng
 • Visionary-B PS cung cấp dữ liệu 3D, hình ảnh video 2D và dữ liệu của đối tượng qua Gigabit Ethernet cũng như giao diện lập trình