Camera 3D Visionary-B

  • Ảnh 3D được chụp nhanh, nguyên tắc 2 mắt để sử dụng hiệu quả trong môi trường ngoài trời
  • Hơn 120,000 giá trị khoảng cách và cường độ tín hiệu trong một lần ghi
  • Giá trị khoảng cách: 250 × 496 pixels và ảnh 2D : 544 × 828 pixels
  • Vỏ chắc chắn: IP69K cho đầu cảm biến
  • Xử lý ảnh thông minh: Phân loại và xác định vị trí của đối tượng
  • Visionary-B PS cung cấp dữ liệu 3D, hình ảnh video 2D và dữ liệu của đối tượng qua Gigabit Ethernet cũng như giao diện lập trình
Danh mục: Từ khóa: