Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

 • Thiết bị phân tích lấy mẫu khí GMS800
 • Giá trị đo: Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, other components on request
 • Mô-đun khí với bơm khí mẫu và / hoặc cảm biến điều khiển
 • Giám sát khí thải ở nồng độ rất thấp
 • Đo nồng độ nhỏ nhất của NO, NO2 và SO2
 • Giám sát NOx bằng cách đo trực tiếp NO và NO2
 • Đo các hợp chất lưu huỳnh trong khí quá trình
 • Giám sát CO để bảo vệ chống cháy nổ
 • Đo nồng độ nhỏ nhất trong hydro hoặc hydrocacbon

 • Thiết bị phân tích khí lấy mẫu S700
 • Các giá trị đo: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
 • Hệ thống mô-đun S700 rất dễ cấu hình để cung cấp một ứng dụng phù hợp
 • Giá đỡ S710 19 "cho tủ máy phân tích và các ứng dụng tiêu chuẩn
 • Vỏ gắn tường S715 cho các điều kiện ứng dụng khắc nghiệt và môi trường cháy nổ vùng 2 (ATEX)
 • Vỏ chống cháy S720 cho môi trường nổ vùng 1 (ATEX)

 • CEMS solutions MCS100E HW
 • Measured values: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
 • The MCS100E HW is an analyzer system for the extractive measurement of up to 8 IR active gas components.
 • Emission monitoring in waste incineration plants
 • Monitoring of incinerators with secondary fuels
 • Flue gas monitoring in cement plants
 • Emission monitoring in refineries
 • Emission monitoring of land-based, heavy fuel fired diesel engine power plants

 • Giải pháp cho CEMS MCS200HW
 • MCS200HW là một hệ thống phân tích đa thành phần để theo dõi liên tục lên đến 10 thành phần đo IR trong khí thải của các nhà máy đốt công nghiệp
 • Các đại lượng đo được: CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
 • Sử dụng khí thử khô đối với HCl và NH 3
 • Giám sát khí thải đối với các nhà máy đốt chất thải cũng như các nhà máy điện và nhà máy có lò đốt, ví dụ: nhà máy xi măng
 • Đo các oxit nitơ (NO, NO2 , N2O) trong nhà máy axit nitric
 • Giám sát SO3 trong các nhà máy nhiệt điện than