Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM32

 • Máy phân tích khí tại chỗ GM32 đo SO2 , NO, NO2 và NH3
 • Nhiều dải đo độc lập với độ chính xác nhất quán
 • Chức năng tự kiểm tra tự động (QAL3) mà không cần khí thử
 • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zones 1 và 2
 • Để giám sát và kiểm soát trong quá trình lọc khí thải, chẳng hạn như nhà máy khử nitơ, nhà máy khử lưu huỳnh và bộ chuyển đổ
 • Giám sát phát thải theo chỉ thị của EU hoặc quy định của địa phương
 • Giám sát khí thải TRS trong ngành công nghiệp bột giấy Kraft

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM35

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM35
 • Đo đồng thời hoặc đo riêng lẻ: máy phân tích khí GM35 đo CO2, H2O và CO, hoặc N2O, cũng như nhiệt độ và áp suất
 • Hiệu chỉnh độ ẩm động
 • Giám sát khí thải theo EN 14181, e. g., trong nhà máy điện hoặc xi măng
 • Kiểm soát việc phun nước ngược dòng của bộ lọc bụi tĩnh điện
 • Giám sát hiệu quả đốt trong quá trình đốt chất thải nguy hại
 • Giám sát quy trình sản xuất urê

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí Zirkor200

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp Zirkor200
 • Máy phân tích khí SICK’s ZIRKOR200 cung cấp phép đo oxy rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và đã được thử nghiệm tính phù hợp cho các nhà máy đốt lớn và nhỏ
 • Tế bào điện hóa tự giám sát
 • Ứng dụng từ xa ZIRKOR để truy cập từ xa vào máy phân tích
 • Tính phù hợp đã được kiểm tra theo EN 15267
 • Phiên EX cho ATEX / IECEx, Vùng 1 và Vùng 21
 • Tối ưu hóa quá trình đốt
 • Giám sát oxy để kiểm soát quá trình

Phân tích khi trực tiếp In-situ

Thiết bị phân tích khí GM700

 • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM700
 • GM700 có thể đo một số thành phần khí, chẳng hạn như NH3 , HF, HCl hoặc H2O
 • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zone 2
 • Giám sát phát thải hydro florua trong lò luyện nhôm
 • Đo amoniac trong khí thải của động cơ đốt
 • Đo amoniac trong các nhà máy làm phân trộn hoặc đốt chất thải
 • Đo HCI trong nhà máy đốt

Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí GMS800

 • Thiết bị phân tích lấy mẫu khí GMS800
 • Giá trị đo: Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, other components on request
 • Mô-đun khí với bơm khí mẫu và / hoặc cảm biến điều khiển
 • Giám sát khí thải ở nồng độ rất thấp
 • Đo nồng độ nhỏ nhất của NO, NO2 và SO2
 • Giám sát NOx bằng cách đo trực tiếp NO và NO2
 • Đo các hợp chất lưu huỳnh trong khí quá trình
 • Giám sát CO để bảo vệ chống cháy nổ
 • Đo nồng độ nhỏ nhất trong hydro hoặc hydrocacbon

Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí S710

 • Thiết bị phân tích khí lấy mẫu S700
 • Các giá trị đo: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
 • Hệ thống mô-đun S700 rất dễ cấu hình để cung cấp một ứng dụng phù hợp
 • Giá đỡ S710 19 "cho tủ máy phân tích và các ứng dụng tiêu chuẩn
 • Vỏ gắn tường S715 cho các điều kiện ứng dụng khắc nghiệt và môi trường cháy nổ vùng 2 (ATEX)
 • Vỏ chống cháy S720 cho môi trường nổ vùng 1 (ATEX)

Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí SIDOR

 • SIDOR là một máy phân tích khí để đo tối đa 2 thành phần hồng ngoại
 • Phép đo O2 thuận từ hoặc điện hóa
 • Điều chỉnh tự động với không khí xung quanh không có thành phần
 • Giám sát khí thải theo Chỉ thị Bảo vệ Khí thải Liên bang Đức (BImSchV) lần thứ 13 (2001/80 / EC) và 27.
 • Tối ưu hóa quá trình đốt của nồi hơi nhỏ
 • Giám sát khí bãi rác và chất lên men sinh học
 • Các phép đo vận hành trong nhà máy điện

Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS100E HW

 • Giải pháp CEMS MCS100E HW
 • Các giá trị đo: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
 • MCS100E HW là một hệ thống máy phân tích để đo chiết suất của tối đa 8 thành phần khí hoạt động IR
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát lò đốt bằng nhiên liệu thứ cấp
 • Giám sát khí thải nhà máy xi măng
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy lọc dầu
 • Giám sát khí thải của các nhà máy điện động cơ diesel đốt nhiên liệu nặng trên đất liền

Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS100FT

 • Giải pháp CEMS MCS100FT
 • Nguyên tắc đo FTIR cho phép xác định đồng thời hơn 12 thành phần đo - được thiết kế riêng cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng
 • Dải đo HF thấp nhất được phê duyệt: 0 ... 3 mg / m³
 • Điều chỉnh quang phổ tự động thông qua AutoVAL cho các giá trị đo đáng tin cậy
 • Được phê duyệt theo EN 15267
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát giá trị giới hạn HF hiệu quả, e. g., trong sản xuất nhôm
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy xi măng hoặc nhà máy điện

Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS200HW

 • Giải pháp cho CEMS MCS200HW
 • MCS200HW là một hệ thống phân tích đa thành phần để theo dõi liên tục lên đến 10 thành phần đo IR trong khí thải của các nhà máy đốt công nghiệp
 • Các đại lượng đo được: CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
 • Sử dụng khí thử khô đối với HCl và NH3
 • Giám sát khí thải đối với các nhà máy đốt chất thải cũng như các nhà máy điện và nhà máy có lò đốt, ví dụ: nhà máy xi măng
 • Đo các oxit nitơ (NO, NO2 , N2O) trong nhà máy axit nitric
 • Giám sát SO3 trong các nhà máy nhiệt điện than