Thiết bị phân tích khí Zirkor200

  • Thiết bị phân tích khí trực tiếp Zirkor200
  • Máy phân tích khí SICK’s ZIRKOR200 cung cấp phép đo oxy rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và đã được thử nghiệm tính phù hợp cho các nhà máy đốt lớn và nhỏ
  • Tế bào điện hóa tự giám sát
  • Ứng dụng từ xa ZIRKOR để truy cập từ xa vào máy phân tích
  • Tính phù hợp đã được kiểm tra theo EN 15267
  • Phiên EX cho ATEX / IECEx, Vùng 1 và Vùng 21
  • Tối ưu hóa quá trình đốt
  • Giám sát oxy để kiểm soát quá trình