Xy lanh Series CVI AVENTICS ™

  • AVENTICS Series CVI là một đơn vị van xi lanh với hai Dòng xi lanh ISO và năm Dòng van kết hợp tự do, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình các đơn vị riêng lẻ trực tuyến.
  • Theo ISO 15552
  • Ø 32 mm … 125 mm
  • Tối đa hành trình: 2800 mm