Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CIJ 9450

  • Đầu in một tia
  • Đầu G (độ phân giải: 71 dpi)
  • Đầu M (độ phân giải: 115 dpi)
  • Lên đến 5 dòng in
  • Tốc độ in: lên đến 6,6 m / s
  • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 32 dot
  • Chiều cao ký tự: từ 1,2 đến 11,2 mm
  • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D: EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, code 39, Datamatrix, mã QR
  • Nhiều lựa chọn ký tự: Latinh, Ả Rập, Cyrillic, Hebrew, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.
Mã: CIJ 9450 Danh mục: