Máy in phun CIJ 9042

  • Đầu in đơn hoặc đầu in kép
  • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi)
  • Đầu M (độ phân giải pring: 115 dpi)
  • Lên đến 8 dòng văn bản ( twin jet or twin head )
  • Tốc độ in: lên đến 5,5 m / s
  • Kích thước phông chữ từ 5 đến 2 x 24 chấm
  • Chiều cao bản tin: từ 1,1 đến 18,2 mm
  • Mã vạch một và hai chiều (Datamatrix),mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
  • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, Tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)
Danh mục: