Sơ lược: MultiView Enterprise từ Thermoteknix là một giải pháp độc đáo cung cấp dòng thời gian động với giao diện người dùng chung trực quan, duy nhất để hiển thị và vận hành liền mạch nhiều cảm biến nhiệt độ bên trong và bên ngoài lò quay và khu vực cooler của nhà máy...