• Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: Profile cylinder/ Tie rod cylinder/ Round body cylinder/ Dovetail groove cylinder/ SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2
 • Chiều dài thân: 24 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NC / NO
 • Có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 100 °C
 • Vỏ bảo vệ vô cùng chắc chắn, cấp bảo vệ lên tới IP 67, IP 68 hoặc IP 69K kéo dài tuổi thọ của thiết bị

 • Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: Profile cylinder/ Tie rod cylinder/ Round body cylinder/ Dovetail groove cylinder/ SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2
 • Chiều dài thân: 29.5 mm / 32.5 mm
 • Nguồn cấp: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC/ 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC/ 5 V AC/DC ... 120 V AC/DC/ 10 V AC/DC ... 48 V AC/DC
 • Đèn LED chỉ thị trạng thái đầu ra (phụ thuộc vào từng loại)
 • Cấp bảo vệ: IP 67

 • Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: Round body cylinder/ Profile cylinders and tie-rod cylinders/ Dovetail groove cylinder/ SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2/ SMC cylinders with C-slot
 • Phạm vi đo: 32 mm ... 256 mm
 • Chiều dài thân: 45 mm ... 269 mm
 • Nguồn cấp: 15 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra Analog (dòng điện hoặc điện áp), đầu ra số và IO-Link